Hakkımızda

Ülkemizdeki bebek ölümlerinin en büyük sebeplerinden biri, erken doğum olarak bilinen prematüre doğumdur. Her 10 bebekten 1’i prematüre doğmakta ve bebek ölümlerinin %75’ini teşkil etmektedir.

Erken Doğan (Prematüre) Bebekleri Yaşatma Derneği yukarıdaki oranların azaltılması için annelerin bilinçlendirilmesi, erken doğum riski bulunan ailelere pskikolojik ve maddi destek sağlanması, doğum sonrası bakım ve ailenin eğitilmesi yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Derneğimiz yapmış olduğu her yardım ve faaliyette konusunda uzman, özverili, fedakar bir ekiple çalışmaktadır